GDPR

pastedGraphic.png

Нови  правила за поверителност на данните!

Общият регламент за защита на данните на ЕС беше въведен, за да обедини подходите на всички държавните-членки на ЕС по отношение на регулирането на данните, като гарантира, че всички закони за защита на данните се прилагат еднакво във всяка страна в рамките на Ел-Д. Той ще защити гражданите на ЕС от организации, които използват данните си безотговорно, и ги натоварва каква информация се споделя, къде и как се споделя.

Какво означава?

От 20 май 2011 г. нататък всички фирми, които извършват дейност в Европейския съюз, ще трябва да спазват нов набор от правила за поверителност на данните, наречени “Общ регламент за защита на данните” (GDPR, известен също като EU-DSGVO).

GDPR има за цел да обедини правилата за защита на данните в цяла Европа и да определи задължения за спазване на правилата за движение на данни в рамките на ЕС и между държавите-членки на ЕС и техните глобални партньори. По същество тя има за цел да подобри обработката и съхраняването на личните данни и да ги предпази от злоупотреба.

Кой е засегнат?

Всеки притежаващ уебсайт за фирмени услуги, сайтове за новини, блогове, уебсайтове с услуги, дори без да се таксува нищо или дори малките уеб-сайтове с рекламна дейност. 90% от уеб сайтовете не са безопасни срещу DSGVO.

Какво ще стане, ако разберат, че не съм DSGVO?

При организациите , които открият че са в нарушение на GDPR могат да бъдат наложени глоби до 4% от годишния глобален оборот или 20 милиона евро

(което е по-голямо). Това е максималната глоба, която може да бъде наложена за най-тежките нарушения, например липсата на достатъчно съгласие на клиентите за обработка на данни или нарушаване на основната концепция за поверителност. Има фиксиран подход към глобите, напр. едно дружество може да бъде глобено с 2%, ако бъде хванато в нарушение , като не уведоми надзорния орган при пробив в базата данни и субекта на данните за нарушение или не извърши оценка на въздействието. Важно е да се отбележи, че тези правила се отнасят както за администраторите, така и за преработвателите, което означава, че “облаците” няма да бъдат изключени от прилагането на GDPR.

Какво можем да направим!

Знаем много добре какво очаква GDPR от уебсайта ви. Нашата услуга в сътрудничество с квалифицирани адвокати ви прави сайт безопасен и защитен срещу глоби от DSGVO (GDPR).

Какво ще ви струва ?

Уебсайтове 125 € / 250 лева

Блогове 175 € / 350 лева

Онлайн магазини 225 € / 550 лева

С Вкл. ДДС. и SSI- (16 € + -)

Свържете се с нас: info@onecapitalist.com

Телефон за английски / немски / португалски: +4915738877012

Българска Поддръжка: +359894426890